KOPA KROS-2. ROČNÍK

16.07.2014

POŘADATEL: Klub českých turistů Lanškroun a Activity Running Team Lanškroun

DATUM A MÍSTO: 13. září 2014 v 11:00 hodin, náměstí Jana Marka Marků, Lanškroun

ŘEDITEL ZÁVODU: Jan Toninger

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Radim Vetchý

PŘIHLÁŠKY: Předem přihlášení obdrží účastnický list. Předem se přihlašujte do 1.9.2014 na e-mail: r.vetchy@gmail.com, v přihláškách uvádějte: Příjmení, jméno, rok narození, oddíl a kategorii. Informace na tel. čísle 775 993 097 (Radim Vetchý). Přihlásit se můžete také v místě závodu 13. září 2014 od 9:00 do 10:30 hodin.

STARTOVNÉ: 30,- Kč splatné u prezentace v den závodu

TRAŤ ZÁVODU: 16.000m-převážná část trati povede zvlněným terénem po loukách, polních a lesních cestách, po startu se běží po asfaltu s částečným omezením provozu.

CENY: věcné – vítězové kategorií

RŮZNÉ:

• Soutěží se dle pravidel atletiky.
• Závodu se zúčastňuje každý na vlastní nebezpečí. Závod proběhne za každého počasí.
• Na trati bude zajištěna občerstvovací stanice.
• Šatny, WC a sprchy budou k dispozici cca 300 m od startu.
• V cíli se bude podávat teplý čaj.
• V prostoru startu a cíle bude možné zakoupit občerstvení.
• Tombola - losování startovních čísel o 3 věcné ceny.

Závod je součástí městských slavností a dálkového pochodu Lanškrounská kopa. Již od pátku je pro účastníky připraven bohatý kulturní program v centru města.

ČASOVÝ POŘAD

09:00-10:30 Prezentace všech startujících

11:00 hodin start všech kategorií

Kategorie žen

F A 20-34 let 16.000 m
F B 35-44 let 16.000 m
F C 45-54 let 16.000 m
F D 55 let a starší 16.000 m
M E 70 let a starší 16.000 m

Kategorie mužů

M A 20-39 let 16.000 m
M B 40-49 let 16.000 m
M C 50-59 let 16.000 m
M D 60-69 let 16.000 m
M E 70 let a starší 16.000 m

Výhlášení výsledků a tombola - losování startovních čísel o věcné ceny proběhne 60 minut po doběhu posledního závodníka.

Zpět