Pěší

60, 100 km

Mapa trasy 60 km - náhled

Mapa s fotkami z trasy

Mapa s turistickými trasami

Kontroly60 km: K6, K7, K4, K3
100 km:K8, K9, K6, K7, K4

Občerstvení: na kontrolách
100 km: na 40. km

Cyklo

110 km

Mapa cyklotrasy 110 km

Mapa s fotkami z trasy

Mapa s cyklotrasami

KontrolyK6, K7, K110

Občerstvení: na kontrolách